Prawo jazdy – wada wzroku.

prawo jazdy
Prawo jazdy a wada wzroku. Jeśli u przyszłego kierowcy wykryto lub stwierdzono wadę wzroku lekarz w karcie badań sporządza odpowiednią notatkę. Nie jest to lekarz rodzinny tylko lekarz wyspecjalizowany w badaniu kierowców. Słaby wzrok nie uniemożliwia podejścia do egzaminu na prawo jazdy i prowadzenia pojazdu w przyszłości. Należy pamiętać, by na egzamin zabrać soczewki lub okulary, jeżeli je nosimy. Ich brak może spowodować niedopuszczenie do egzaminu. W otrzymanym dokumencie prawa jazdy znajduje się informacja o wadzie wzroku u osób, które ją mają. W polu nr 12 pojawia się odpowiednie oznaczenie informujące o ograniczeniach czy wymaganiach dotyczących prowadzenia pojazdu: 01.01 - okulary 01.02 - soczewka(i) kontaktowa(e) 01.03 - szkła ochronne 01.04 - szkło matowe 01.05 - przepaska na oko 01.06 - okulary lub szkła kontaktowe Osoba z wadą wzroku musi jeździć…
Read More