Prawo jazdy 2019

prawo jazdy
Nowe przepisy, które czekają nas w 2019 roku. O zmianach w przepisach związanych z egzaminami na prawo jazdy mówi się już od dawna. Podobno nowa wersja ustawy o zmianach w prawie jazdy jest już gotowa. Jeszcze tylko konsultacje społeczne z instruktorami nauki jazdy i egzaminatorami. Wydaje się, że w końcu nowe przepisy zawitają do sejmu i senatu, a to może oznaczać, że jeszcze w tym roku wejdą w życie nowe przepisy na temat egzaminów na prawo jazdy. Na razie jednak nie podano wielu szczegółów w jakim zakresie nastąpią zmiany przepisów. Wiemy, iż jedna ze zmian ma dotyczyć bezpośrednio egzaminatorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, którzy mają być zatrudniani przez wojewodów, a nie jak dotychczas przez WORD-y. Egzaminatorzy staną się pracownikami administracji rządowej, a więc pieniądze za egzaminy trafią do wojewodów a…
Read More