Zmiany dotyczące prawa jazdy.

Zmiany dotyczące prawa jazdy.

Nieuchronnie zbliżają się zmiany dotyczące prawa jazdy. Termin zmian to 4 czerwiec 2018 rok. By zacząć w starym systemie nie warto tracić więcej czasu. Czas udać się do odpowiedniej placówki i zapisać się już teraz na kurs prawo jazdy. Można czekać na zmiany i zdać w nowym systemie, może będzie to lepsze i bezpieczniejsze.

Przykładowe zmiany:

1. Okres próbny, inaczej okres ograniczeń.

Kursanci, które swoje prawo jazdy kategorii B odbiorą po 4 czerwca 2018 r., przez pierwsze dwa lata będą objęci tzw. okresem w próbnym. Co ich czeka? W tym okresie będą surowiej karani za łamanie zasad ruchu drogowego. I tak, jeżeli świeży kierowca popełni w tym czasie dwa wykroczenia, okres ten będzie mógł być wydłużony o kolejne dwa lata. Jeśli przewinień będzie trzy (lub jedno przestępstwo), wtedy starosta cofnie uprawnienia do kierowania pojazdem. Czas obowiązywania okresu próbnego będzie liczył się od dnia, w którym kierowca odbierze dokument prawa jazdy.

2. Obowiązkowy teoretyczny kurs doszkalający oraz obowiązkowe szkolenie praktyczne.

Pomiędzy 4 a 8 miesiącem od odebrania prawa jazdy kierowcy muszą przejść obowiązkowe szkolenia, za które zapłacą. Pierwsze z nich potrwa 2 godziny i obejmie tematykę wypadków drogowych. Będzie najprawdopodobniej kosztowało 100 zł. Drugie szkolenie, to część praktyczna obędzie się w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy i obejmie m.in. zajęcia z wyprowadzenia auta z poślizgu. Praktyczny kurs potrwa godzinę i będzie kosztował w granicach 200 zł.

3. Zakaz podejmowania pracy jako kierowca przez 8 miesięcy.

Bardzo duże oburzenie wzbudza przepisów zakazujący podjęcia zawodowej działalności w charakterze kierowcy. Kierowca przez 8 miesięcy po odebraniu prawa jazdy ma obligatoryjny zakaz zawodowego kierowania. Nie może podjąć pracy związanej bezpośrednio z jazdą samochodem, ani też działalności gospodarczej polegającej na tym samym.

4. Dodatkowe limity prędkości.

Świeżych kierowców przed upływem 8 miesiąca okresu próbnego będą obowiązywały także bardziej rygorystyczne ograniczenia prędkości, tj. nie będzie mógł przekraczać prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.

5. Nie tylko dla niedoświadczonych.

Dwuletni okres próbny będzie obowiązywał kierowców, którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny. Dochodzą słuchy, iż kurs reedukacyjny ma trwać około 28 godzin i będzie kosztował w granicach 500 zł. Jeżeli w ciągu 5 lat od zakończenia kursu kierowca znów przekroczy 24 punkty, będzie musiał ponownie podejść do egzaminu na prawo jazdy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.