Prawo jazdy – wada wzroku.

Prawo jazdy a wada wzroku.

Jeśli u przyszłego kierowcy wykryto lub stwierdzono wadę wzroku lekarz w karcie badań sporządza odpowiednią notatkę. Nie jest to lekarz rodzinny tylko lekarz wyspecjalizowany w badaniu kierowców. Słaby wzrok nie uniemożliwia podejścia do egzaminu na prawo jazdy i prowadzenia pojazdu w przyszłości.
Należy pamiętać, by na egzamin zabrać soczewki lub okulary, jeżeli je nosimy. Ich brak może spowodować niedopuszczenie do egzaminu.
W otrzymanym dokumencie prawa jazdy znajduje się informacja o wadzie wzroku u osób, które ją mają. W polu nr 12 pojawia się odpowiednie oznaczenie informujące o ograniczeniach czy wymaganiach dotyczących prowadzenia pojazdu:
01.01 – okulary
01.02 – soczewka(i) kontaktowa(e)
01.03 – szkła ochronne
01.04 – szkło matowe
01.05 – przepaska na oko
01.06 – okulary lub szkła kontaktowe
Osoba z wadą wzroku musi jeździć w specjalnych szkłach korekcyjnych. Istotne jest, by w dokumencie prawa jazdy zaznaczona była możliwość okularów lub soczewek. Jeśli będzie tylko jedna opcja, np. okulary, a kierowca będzie prowadził w soczewkach wówczas kierowca otrzyma mandat. Jeśli nosimy tylko okulary warto poprosić lekarza o dopuszczenie do jazdy w okularach i soczewkach (01.06). Wtedy, jeżeli w przyszłości zdecydujemy się na noszenie szkieł kontaktowych, nie będzie z tym problemu. Trzeba wiedzieć, że przy niektórych wadach wzroku soczewki kontaktowe nie mogą być stosowane i stąd zapis rozdzielający okulary i soczewki.
Wada wzroku ma wpływ również na termin ważności prawa jazdy. Prawo jazdy jest o ograniczonej ważności, okres ten wynosi od jednego roku do 10 lat. Czyli w przypadku osób ze słabym wzrokiem prawo jazdy wydawane jest maksymalnie na dziesięć lat. Pod koniec tego okresu kierowca musi wykonać kolejne badania. Z wynikami zgłasza się do Starostwa/Wydziału Komunikacji w miejscu zamieszkania, gdzie składany jest wniosek o nowy dokument.
Zdarza się, że osoby ze słabym wzrokiem posiadające z tego względu czasowe prawa jazdy mogą otrzymać wezwanie na powtórne badania lekarskie. Starosta wysyła takie wezwania w chwili, gdy otrzyma wiarygodną informację, że stan zdrowia danej osoby nie pozwala jej na bezpieczne prowadzenie pojazdów. Taka informacja najczęściej pochodzi z notatek policyjnych, które sporządzane są wskutek wezwania do wypadków i stłuczek.
Daltoniści nie mają przeciwwskazań, co do posiadania prawa jazdy kategorii A i B. W przypadku kategorii C i D, kandydat musi prawidłowo rozpoznawać barwy na tzw. lampie Wilczka. Jeżeli wynik tego badania będzie negatywny, kierowca nie nie otrzyma prawa jazdy kategorii C lub D.
W przypadku zaburzeń widzenia przestrzennego, lekarz na podstawie badań, może nie wydać pozwolenia na posiadanie prawa jazdy kategorii A, C i D.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.